Biografie


Prof. Iovan Miclea, Sacramento, Februarie 2007

Profesorul universitar, dirijorul și compozitorul IOVAN MICLEA, cunoscut și sub pseudonimul I. Milutanu (folosit la numeroase creații corale creștine publicate atât în Romania, Franța, cât și în SUA), s-a născut în anul 1931 în satul Laz, județul Arad, din părinții Constantin (sau Costan – Tanu) Miclea, păstorul și dirijorul bisericii locale și Persida, o apreciată cântăreață vocală ale acelor vremuri. Studiile liceale le-a urmat în orașul Arad, concomitent cu instruirea sa muzicală făcută la Conservatorul Municipal din acel oraș. A dirijat corul bisericii Arad-Pârneava și a avut o bună colaborare cu fratele păstor Pit Popovici.

În anul 1952 a intrat la Facultatea de Compoziție, Dirijat și Pedagogie a Conservatorului de Muzică din București, pe care a absolvit-o în anul 1957 cu două licențe în dirijat coral academic și pedagogie muzicală, specialități de înalt prestigiu artistic și de învățământ.

După absolvire, ca șef de promoție, a fost angajat ca Secretar Muzical la Teatrul de Operetă din București. În aceeași perioadă, Ministerul Învățământului i-a oferit postul de profesor de muzică la Liceul Nr. 1 (azi Sfântul Sava) din București.

Încă din anul 3 de studii la Conservator s-a afirmat în domeniul creației corale, fiind premiat la un concurs de creație muzicală organizat de Uniunea Compozitorilor, la care i s-a acordat premiul 2 pe țară, cu lucrarea intitulată „Patriei mele dragi”. Ulterior și pentru necesități de educație și instruire didactică a compus mai multe cântece pentru copii, care au fost publicate în 1958, interpretate de corul de copii al Radioteleviziunii Române și au intrat în patrimoniul cultural și educațional de radio sub îndrumarea Ministerului Învățământului.

Ca student în București, a frecventat biserica Baptistă „Basarab” din str. Titulescu, unde a fost invitat să accepte funcția de dirijor al corului. În această calitate a avut un real succes de înviorare a bisericii și a multor studenți care manifestau o aleasă dragoste pentru lauda Domnului în acel cor. Acolo și atunci, dirijorul Iovan Miclea a compus numeroase cântări corale de tineret, cântate peste tot până în zilele noastre cu mare bucurie (ex.”Slava Ta o cânt, Isuse”; ”Viață tinerească”; ”Glorie, Aleluia”; ”Voioși chemăm la această nuntă”, etc). A avut o colaborare frumoasă cu frații păstori Alexa Popovici și Jean Staneschi, care a scris textul unor cântări. În 1956 a pregătit și prezentat un concert coral cu biserica “Pârneava”, iar în anul următor cu biserica “Speranța”, ambele din Arad, promovând multe din cântările noi.

După absolvirea Conservatorului în 1957, anii frumoși și rodnici în lucrare, ca dirijor al corului pe care l-a condus cu dăruire timp de 6 ani, se sfârșesc în 1958, după care distinsul coleg și bun colaborator, Daniel Stăuceanu, a continuat să conducă cu talent și vrednicie corul acestei biserici în anii următori. De la sfârșitul anului 1959, Iovan Miclea a funcționat ca profesor de muzică, ansamblu coral și psihologie la Seminarul Teologic Baptist, din Strada Berzei Nr. 29.

În octombrie 1958, tânărul profesor de muzică se căsătorește cu studenta la medicină, Ligia Dumitrașcu, alcătuind o fericită familie, primind de la Domnul două fiice: Veronica și Corina.

În anul 1959 a intrat prin concurs ca dirijor la Filarmonica de Stat din Arad, având o bogată activitate concertistică, atât în municipiu, cât și în județ, cu programe bogate și bine apreciate.

Din anul 1960 și până la pensionarea sa din 1990 a funcționat în calitate de profesor universitar la catedra de dirijat a Conservatorului, actualmente Universitatea Națională de Muzica din Bucuresti, având și funcția de prodecan la Institutul de Perfecționare și acordare a gradelor didactice pentru profesorii de muzică din țară. A îndeplinit și funcția de decan și prodecan al Facultății de Compoziție, Dirijat și Pedagogie a Conservatorului. În această calitate a întocmit planurile și programele de învățământ superior pentru cele trei conservatoare din țară (București, Cluj și Iași). Totodată a fost responsabil cu acțiunea de patronare și îndrumare a liceelor de muzică din țară.

Între anii 1971–1974, în paralel cu activitatea profesională, a urmat și absolvit, la învățământul seral, Facultatea de Filozofie a Universității București (timp de 4 ani). În anul 1974 a fost trimis de Ministerul Învățământului pentru o lună de zile în schimb de experiență și perfecționare la Universitatea de Muzică „Franz Liszt” din Budapesta.

A fost președinte și membru în numeroase comisii și jurii de concursuri naționale de creație și interpretare muzicală, cerând o înaltă exigență artistică formațiilor muzicale din întreaga țară. Este de menționat și participarea sa ca dirijor în cadrul celui de-al IV-lea Festival și Concurs International George Enescu din anul 1967 pe scena Ateneului Roman din București, fiind foarte bine apreciat de presa muzicală de specialitate.

Activitatea sa artistică și dirijorală s-a desfășurat paralel cu obligațiile didactice, fiind succesiv întemeietorul și conducătorul Corului de Studio al Conservatorului, deasemeni dirijor, alături de Marin Constantin, al corului Madrigal din Bucuresti. În aceeași perioadă a condus formația corală de cameră Pro Muzica a Casei de Cultură Mihai Eminescu din capitală, până la încetarea activității acesteia, după o bogată activitate concertistică în toată țara.

Iovan Miclea a publicat în țară numeroase studii și articole de specialitate și s-a afirmat ca un compozitor de prestigiu în muzică corală românească. Ca o recunoaștere a activității profesionale de învățământ și creație, a fost decorat și i s-au acordat peste 20 de premii naționale la diverse concursuri de creație muzicală și interpretativă, precum și un prestigios premiu internațional de compoziție de la Tours, Franța, în anul 1984. A scris și publicat în țară două volume de coruri din creația corală universală, cât și creații proprii pentru nevoile de învățământ și instruire a viitoarelor cadre didactice și dirijori de cor.

Profesorul Iovan Miclea, este membru al Uniunii Compozitorilor din România din anul 1981, unde se păstrează sub formă de achiziție majoritatea creațiilor sale corale. Numeroase lucrări dintre acestea au fost înregistrate de Radio Televiziunea Română și imprimate pe discuri Electrecord.

Ca specialist în arta corală și dirijorală, a instruit și a condus numeroase coruri ale bisericilor creștine baptiste din București (Golgota și Sfânta Treime), Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Sebiș, Buteni, Brăila, Tulcea, Ploiești, Brașov, etc. A îndrumat și încurajat mulți tineri talentați din familii de credincioși în instruirea muzicală și pregătirea pentru intrarea la Conservatorul de Muzică.

Începând din toamna anului 1990, Iovan Miclea s-a stabilit în SUA, împreună cu familia sa, având domiciliul în orașul Vancouver, statul Washington și activând ca dirijor și compozitor în cadrul bisericii baptiste române din Portland, Oregon.

În Statele Unite a scris și publicat, în tiraj redus, o carte despre arta corală, precum și un număr de peste 30 de volume cu lucrări corale religioase (două dintre ele compuse în țară), majoritatea fiind pe versuri proprii, pentru cor de copii, cor de femei, cor bărbătesc, cor de tineret, solo voce cu acompaniament de pian, cor mixt și un Oratoriu de Crăciun intitulat „Nașterea Mântuitorului,” cântat și dirijat de autor, în primă audiție, în anul 2007, în Biserica Baptistă Română din Portland (a se vedea articolul anexat). Multe din compozitiile sale recente au fost publicate de ziarul Romanian Times din Portland. De asemenea, multe din versurile scrise de el au fost incluse in buletinele duminicale ale bisericii din Portland.

ORATORIU ȊN PORTLAND, OR

de prof. Emil CREANGǍ


Sfȃrșitul anului 2007, a luminat sufletul sensibilizat la adierile Cerului printr-un eveniment care va avea un larg ecou ȋn lumea creștinǎ romȃneascǎ și nu numai, a timpului nostru.

Ȋn chiar ziua Nașterii, acea zi consacratǎ Noii Creații, Adevǎrului absolute coborȃt la nivelul ȋnțelegerii noastre, ȋntr-un cadru solemn și ȋnǎlțǎtor, am avut bucuria sǎ ascultǎm ȋn premierǎ oratoriul “Nașterea Mȃntuitorului” compus de muzicianul binecunoscut iubitorilor de muzicǎ sacrǎ, Iovan Miclea.

Fostul professor universitar de dirijat pȃnǎ la pensionare sa și decan al Conservatorului de Muzicǎ “Ciprian Porumbesscu” din București – azi Universitatea Naționalǎ de Muzicǎ – membru al Uniunii Compozitorilor din Romania, deținǎtor al Premiului Internațional de Creație la Concursul de Compoziție din Romania, deținǎtor al Premiului Internațional de Creație la Concursul de Compoziție desfǎșurat ȋn anul 1984 la Tours, ȋn Franța, Iovan Miclea a compus și publicat 16 volume de cȃntǎri corale evangelice, majoritatea pe versuri proprii,, pentru coruri mixte și de copii, pentru soliști vocali. Domnia Sa a scris și lucrarea de specialitate “Arta Coralǎ”.
Sub bagheta Maestrului Miclea, corul Bisericii Baptiste Romȃne din Portland, avȃnd soliști pe Alice Gheorghieș – soprano, Florin Chiș – tenor, Robert Dragomir – baritone, Lucian Chiș – bass, Jacky Miclǎu –pian, Ella Spulber – orgǎ, și-a dat mǎsura talentului și posibilitǎților de a interpreta o creație muzicalǎ complexǎ. Oratoriul, ca gen muzical, este o lucrare amplǎ vocal – simfonicǎ, descinzȃnd din perioada Reformei. Denumirea de “Oratoriu” evocǎ ȋn limba italianǎ locul de rugǎciune ȋntr-o mǎnǎstire catolicǎ, locul meditației și pǎrtǎșiei cu Dumnezeu. Oratoriul cunoaște o evoluție proprie ȋn cursul secolelor XVI-XVIII, rǎmȃnȃnd fidel narațiunii biblice și implicȃnd a profundǎ trǎire religioasǎ.

Oratoriul “Nașterea Mȃntuitorului”, ȋn cele 25 de tablouri ale sale desfǎșurate ȋn 5 pǎrți, descrie scena nașterii Pruncului Isus. Urmȃnd ȋndeaproape textul sacru, compozitorul Iovan Miclea, creator prin excelențǎ de muzicǎ creștinǎ, aduce ȋn atenție glorificarea lui Dumnezeu ca act central al existenței. Ascultȃnd, de exemplu Cȃntarea Mariei (“Magnificat”) sau proclamația ȋngerilor, suntem impresionați de intensitatea trǎirii persoanei umane ȋn fața Transendenței, trǎire care ni se transmite elocvent prin mijlocirea muzicii. Ȋn felul acesta oratoriul “Nașterea Mȃntuitorului”, se ȋnscrie ȋn epica credinței.

Am avut privilegiul sǎ mǎ numǎr printre aceia care s-au lǎsat purțati de muzica inspiratǎ pe parcursul celor 50 de minute cȃt a durat acest neobișnuit și admirabil concert de muzicǎ sacrǎ. Muzica, pentru mine este un har ceresc de care nu poți sǎ nu te bucuri, dupǎ cum nu poți sǎ nu trǎiești. Limbajul muzicii cred a fi singurul universal si pe ȋnțelesul tuturor oamenilor din toate timpurile, depǎșind orice ce granițe sau limite impuse prin forța ȋmprejurǎrilor, aducȃndu-ne pe toți la unison, ȋn fața lui Dumnezeu. Proslǎvirea lui Dumnezeu este un privilegiu pentru om, deoarece poate sǎ nu o facǎ. Ascultȃnd acordurile acestui oratoriu, mi-am dat seama ȋncǎ o datǎ de locul special acordat omului ȋn glorificarea lui Dumnezeu, cea ce semnificǎ libertatea de a fi sau a nu fi, de a avea sau nu un sesns, de a cunoaște ceva despre sine și despre Dumnezeu. Trǎiam momente cȃnd ȋn lumea mea interioarǎ se clǎdea, ȋncetul cu ȋncetul convingerea cǎ asist la o revelare a lui Dumnezeu prin muzicǎ.

Ca ȋntodeauna, muzica mǎ fǎcea sǎ mǎ rǎspȃndesc momentan ȋntr-un spațiu al meu interior, atunci dǎruit,deși pǎrea sǎ fie precum un efect al concentrǎrii. Trǎiam minunea de a asculta și ȋnțelege sinele celuilalt ca o oglindire a propriei existențe și sensibilitǎți, de a fi fericit ȋn fața a cea ce ni se dezǎluie, de a fi ȋntȃlnit viața avȃnd conștiința Divinului.

Muzica aceea ȋmi aducea ȋn ființǎ emoția sacrǎ, nevoia unei cunoașteri supreme, cea a Harului. Relatarea evanghelicǎ pusǎ pe muzicǎ era o expresie a implicǎrii noastre ȋn Dumnezeu și a lui Dumnezeu ȋn viața noastrǎ, Cel care ne inspirǎ și ne ajutǎ sǎ folosim experiența vieții și bogǎțiile ei ȋn lumina Revelației. Alǎturi de ceilalți, ȋn rǎstimpul de relaxare entuziastǎ, trǎiam acea detașare prin spirit de lume, binecunoscutǎ celor aflați pe calea cunoașterii de sine, expresie a trǎirii sufletești prin Dumnezeu, ȋnsoțind cǎutarea ființei dupǎ Divin.

Deși din motive de timp și eforturi pentru cor, nu s-a putut cȃnta decȃt primele 16 tablouri, impresia finalǎ a fost covȃrșitoare.

Desigur, aceastǎ operǎ muzicalǎ va cȃștiga o recunoaștere binemeritatǎ ȋn acea neuitatǎ searǎ a Nașterii. Cei care eram adunǎți ȋn sanctuarul Bisericii Baptiste din Portland, trǎiam ca martori ai unui eveniment de care nu puteam ȋncǎ sǎ ne dǎm seama cȃt de important a fost.

LUCRĂRILE TIPĂRITE ALE COMPOZITORULUI IOVAN MICLEA

 • Arta Cântului Coral, redactată și editată în anul 2004 în SUA (150 pagini)
 • Album de Coruri Mixte (laice), 36 poeme, editat în anul 2001 SUA (180 pagini)
 • Album de Coruri pentru Tineret, poeme corale laice, 34 lucrări, SUA 2001 (115 pagini)
 • Album de Coruri pentru Copii (laice), cu 52 de cântece, SUA 2001 (72 pagini)
 1. Bunul meu Păstor, cântări corale- cor de femei și piese muzicale pentru soliști vocali
 2. Calea spre cer, cântări corale – coruri mixte, noi creații
 3. Cântări creștine de Paște, cântări corale – coruri mixte și bărbătești pe versuri proprii
 4. Cântări de închinare, cȃntări corale – coruri mixte și bărbătești
 5. Cântări de laudă și închinare, cȃntări corale – coruri mixte si bărbătești
 6. Colinde de Crăciun, cântări corale – coruri mixte și bărbătești și cor de copii
 7. Comori de har, cântări corale – coruri mixte
 8. Copiii laudă pe Domnul, cântări corale- cor de copii, Vol. I si II
 9. Har de necuprins, cântări pentru soliști vocali cu acompaniament de pian
 10. Harul iubirii divine, cȃntări corale – coruri mixte
 11. Imnuri corale de laudă, cȃntări corale – coruri mixte și bărbăteși
 12. Imnuri de adorare, cȃntări corale – coruri mixte și bărbătești
 13. Imnuri de bucurie, cȃntări corale – coruri mixte și bărbătești
 14. Imnuri de slavă, cȃntări corale – coruri mixte și bărbătești
 15. Imnuri evanghelice, cȃntări corale – coruri mixte și bărbătești
 16. Isus, divinul Salvator, suită corală mixtă în 7 părți, 2008
 17. La al Tău altar, cȃntări corale – cântări de nuntă (27) și de binecuvântare a copiilor (10)
 18. Mare-i Domnul, antologie de coruri mixte
 19. Nașterea Mântuitorului, oratoriu de Crăciun pentru cor și soliști vocali cu acompaniament de pian-orgă
 20. Preamăriți pe Domnul, cȃntări corale – coruri mixte și bărbătești
 21. Prin credință tare, cȃntări corale – coruri bărbătești, creații noi și aranjamente muzicale
 22. Psalmodii corale, poeme, psalmi și imnuri corale evanghelice
 23. Scumpă Golgotă, cȃntări corale – coruri mixte și bărbatești (în colaborare cu Puiu Cocian)
 24. Splendori divine, cântări corale – coruri mixte și solo voce, creații noi și armonizări de melodii tradiționale cu versuri proprii
 25. Spre slava Ta, poeme, psalmi și imnuri corale evanghelice
 26. Vrednic este Domnul, cȃntări corale – coruri mixte și cȃntări pentru tineret